Algemene voorwaarden

1) De goederen blijven onder alle omstandigheden eigendom van verhuurder en zijn steeds zonder enige beperking terugvorderbaar.    
    
2) De goederen dienen in dezelfde staat als geleverd terug te worden bezorgd. Eventuele beschadigingen/breuk en/of vermissing alsmede reiniging van bijv. bestek en glaswerk zal tegen kostprijs in rekening worden gebracht.

3) Verhuurprijzen gelden in principe per dag (24 uur) exclusief BTW en voor levering van ons magazijn. Eventuele afwijkende afspraken dienen op de verhuurbon vermeld te zijn.

4) In geval verhuurder het transport verzorgt zullen hiervoor kosten volgens de algemene geldende tarieven in rekening worden gebracht.    

5) Wijzigingen en/of aanvullingen dienen steeds onmiddellijk op de huurbon aangetekend te worden.

6) Voor onverhoopte voortijdige annulatie van deze overeenkomst kan zo nodig een redelijke vergoeding in rekening gebracht worden.    
    
7) Eventule prijswijzigingen voorbehouden.    

8) Aan de goede staat van de geleverde goederen wordt door ons zeer veel aandacht besteed. Mocht U desondanks een mankement vaststellen, dan dient U dit VOOR ingebruikname aan ons te melden.    
    
9) Op verzoek dient een legitimatiebewijs getoond te kunnen worden.

1) Een waarborgsom kan afhankelijk van de grootte van de bestelling verlangd worden.